Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Koszty kwalifikowalne w ramach PO RYBY 2007-2013
poniedziałek, 16 sierpnia 2010 r.

 1. Budowa nowego obiektu chowu i hodowli ryb - 16.03.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 42,21 kB)
 2. Budowa pomieszczeń biurowych - 16.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 25,22 kB)
 3. Budowa sieci kanalizacyjnej - 16.06.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 75,91 kB)
 4. Budowa sieci wodociągowej - 15.06.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 48,91 kB)
 5. Budowa, wyposażanie, modernizacja zakładów przetwórstwa ryb - 25.03.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 65,25 kB)
 6. Budynek warsztatowy z częścią socjalno-szkoleniową - 22.03.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 76,91 kB)
 7. Dofinansowanie hodowli ślimaka - 19.05.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 162,15 kB)
 8. Koszty kwalifikowalne - oś 2 - 04.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 322,44 kB)
 9. Koszty wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej - 08.03.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 66,57 kB)
 10. Koszty związane z przygotowaniem operacji - 16.11.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 66,53 kB)
 11. Nakłady rzeczowe (1) - 08.06.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 168,09 kB)
 12. Nakłady rzeczowe (2) - 15.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 97,88 kB)
 13. Nakłady rzeczowe w postaci pracy własnej - 15.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 98,92 kB)
 14. Kwalifikowalność VAT - 11.05.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 152,03 kB)
 15. Nabycie nieruchomości jako cel realizacji operacji - 19.03.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 32,71 kB)
 16. Peleciarka - 22.06.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 120,84 kB)
 17. Przygotowanie biznesplanów - 21.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 69,13 kB)
 18. Remont i konserwacja jazu - 27.05.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 81,46 kB)
 19. Umowa leasingu - 22.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 121,78 kB)
 20. Utylizacja i przetwarzanie odpadów - 07.10.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 71,32 kB)
 21. Ubezpieczenie specjalistycznego środka transportu - 17.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 52,29 kB)
 22. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego - 09.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 74,73 kB)
 23. Weryfikacja wniosku o dofinansowanie w ramach Środka 2.5 - 28.01.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 163,15 kB)
 24. Zakup gruntów pod stawami - 13.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 71,38 kB)
 25. Zakup istniejącego obiektu chowu i hodowli - 16.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 84,69 kB)
 26. Zakup licencji i zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem - 27.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 108,93 kB)
 27. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego - 19.03.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 110,55 kB)
 28. Zakup sztucera - 30.03.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 79,96 kB)
 29. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystani - 06.08.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 118,06 kB)
 30. Prace rewitalizacyjne - bagrownicze - środek 3.2 - 30.08.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 147,5 kB)
 31. Koszty ogólne - Oś 3 - 30.09.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 104,99 kB)
 32. Zakup kosiarki pływającej – 06.10.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 83,99 kB)
 33. Zakup nieruchomości – Środek 2.5 – 22.10.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 89,6 kB)
 34. Zakup środka transportu zewnętrznego – 18.10.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 82,83 kB)
 35. Budowa dróg na terenie obiektu chowu i hodowli ryb – 18.10.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 53,23 kB)
 36. Budowa sieci kanalizacyjnej, w tym przyłączy - 6.12.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 438,55 kB)
 37. Budowa stawu hodowlanego i wylęgarni narybku - 30.12.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 104,96 kB)
 38. Dofinansowanie hodowli ślimaka - 29.11.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 35,92 kB)
 39. Koszt ustanowienia zabezpieczenia - 22.02.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 164,93 kB)
 40. Kwalifikowalność VAT - 04.11.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 91,73 kB)
 41. Kwalifikowalność VAT - 21.03.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 331,82 kB)
 42. Oczyszczanie i pogłębianie stawu - 19.01.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 101,03 kB)
 43. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne beneficjenta - 24.11.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 100,12 kB)
 44. Zakup materiału obsadowego - 12.10.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 58,4 kB)
 45. Zakup środka transportu w ramach Środka 3.1 - 14.03.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 93,67 kB)
 46. Kwalifikowalność kosztów beneficijenta w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne - 05.07.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 672,89 kB)
 47. Składki na ubezpiecznie będące obciążeniem osób zatrudnionych przez beneficjenta - 17.08.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 535,79 kB)
 48. Zaliczenie składek do kosztów ogólnych - 02.08.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 3,95 MB)
 49. Zaliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do kosztów ogólnych - 09.06.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 787,75 kB)