Informacje o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF)

Punkty informacyjne w sprawie ASF

Uprzejmie informujemy, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoracie Weterynarii, w godzinach pracy urzędu, czynne są punkty kontaktowe w sprawie informacji dotyczących afrykańskiego pomoru świń (ASF).

  • tel. (22) 623-25-43 - Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
  • tel. (22) 623 17-97 - Główny Inspektorat Weterynarii
  • tel. (22) 623-13-31 - Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW
  • e-mail: czk.mrirw@minrol.gov.pl

Odnośnik otwierany w nowym oknie Afrykański Pomór Świń (ASF) - realne zagrożenie (.pdf 337,97 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Informacja dla hodowców trzody chlewnej w sprawie klasycznego pomoru świń (.pdf 1,06 MB)