Informacje nt. umów o kredycie w ramach pomocy wiązanej -możliwość skorzystania z finansowania dostaw maszyn i urządzeń dla branży rolno-spożywczej Mołdawii, Kirgistanu, Etiopii, Kenii i Tanzanii

poniedziałek, 4 stycznia 2016 r.

I. Mołdawia

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dnia 14.05.2014 r.

1. Wartość kredytu: 100 mln EUR.

2. Środki pozostające do wykorzystania: 100 mln EUR.

3. Zakres dostaw: Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze wraz z powiązaną infrastrukturą, a także inne dziedziny uzgodnione między stronami.

4. Podstawowe postanowienia umowy: Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 95% wartości kontraktów na dostawy towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Mołdawii. Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach kontraktu, finansowanego na mocy Umowy, nie może być niższa niż 60% wartości tego kontraktu.

5. Informacja o etapie prac w zakresie realizacji Umowy: Trwają prace po stronie mołdawskiej nad przygotowaniem ostatecznych procedur w zakresie wyboru kontraktów do finansowania polskim kredytem rządowym.

6. Instytucje do kontaktu w kraju kredytobiorcy:

Ministerstwo Finansów: http://www.mf.gov.md/en

e-mail: cancelaria@mf.gov.md

UICA-GRP (Implementation Unit of the Assistance Credit Provided by the Government of the Republic of Poland) 

e-mail: igorashov@gmail.com  

II. Kirgistan

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dnia 24.06.2014 r.

1. Wartość kredytu: 40 mln EUR.

2. Środki pozostające do wykorzystania: 40 mln EUR.

3. Zakres dostaw: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

4. Podstawowe postanowienia umowy: Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 95% wartości kontraktów na dostawy towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Kirgiskiej. Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach kontraktu, finansowanego na mocy Umowy, nie może być niższa niż 55% wartości tego kontraktu.

5. Informacja o etapie prac w zakresie realizacji Umowy: Trwają prace po stronie kirgiskiej nad przygotowaniem ostatecznych procedur w zakresie wyboru kontraktów do finansowania polskim kredytem rządowym.

6. Instytucje do kontaktu w kraju kredytobiorcy:

Ministerstwo Finansów: http://www.minfin.kg

Aiyl Bank: http://www.ab.kg/en/banks-site  

III. Etiopia

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dnia 20.03.2015 r.

1. Wartość kredytu: 50 mln USD.

2. Środki pozostające do wykorzystania: 19,3 mln USD.

3. Zakres dostaw: Modernizacja gospodarki i sektora publicznego, rozwoju obszarów wiejskich oraz inne dziedziny uzgodnione między stronami.

4. Podstawowe postanowienia umowy: Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100% wartości kontraktów na dostawy towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii. Kontrakty będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i importerów z Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii nie później niż rok od daty wejścia w życie niniejszej Umowy. Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach kontraktu, finansowanego na mocy niniejszej Umowy, nie może być niższa niż 60% wartości tego kontraktu.

5. Informacja o etapie prac w zakresie realizacji Umowy: Trwają prace w zakresie wyboru kontraktów dot. pozostałej kwoty kredytu.

6. Instytucje do kontaktu w kraju kredytobiorcy:

Ministerstwo Finansów i Rozwoju Gospodarczego

e-mail:medac2@telecom.net.et

FDRE Sugar Corporation 

e-mail: Sugar_corp@ethionet.et

www.etsugar.gov.et  or :www.ethiopiansugar.com.pl 

IV. Kenia

 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dnia 22.09.2015 r.

1. Wartość kredytu: 100 mln USD.

2.  Środki pozostające do wykorzystania: 100 mln USD.

3.  Zakres dostaw: Modernizacja rolnictwa

4. Podstawowe postanowienia umowy: Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 95% wartości kontraktów na  dostawy towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Kenii. Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach kontraktu, finansowanego na mocy niniejszej Umowy, nie może być niższa niż 60% wartości tego kontraktu.

5.Informacja o etapie prac w zakresie realizacji Umowy: Trwają prace w zakresie wyboru kontraktów.

6. Instytucje do kontaktu w kraju kredytobiorcy:

Ministerstwo Skarbu          

e-mail: ps@treasury.go.ke

http://treasury.go.ke

Ministerstwo Rolnictwa  

http://www.kilimo.go.ke/

e-mail:info@kilimo.go.ke

V. Tanzania

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dnia 28.09.2015 r.

1. Wartość kredytu: 110 mln USD.

2. Środki pozostające do wykorzystania: 55 mln USD.

3. Zakres dostaw: Modernizacja rolnictwa.

4. Podstawowe postanowienia umowy: Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100% wartości kontraktów na dostawy towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Zjednoczonej Republiki Tanzanii. Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach kontraktu, finansowanego na mocy niniejszej Umowy, nie może być niższa niż 60% wartości tego kontraktu.

5. Informacja o etapie prac w zakresie realizacji Umowy: Trwają prace w zakresie wyboru kontraktów dot. pozostałej kwoty kredytu.

6.  Instytucje do kontaktu w kraju kredytobiorcy:

Ministerstwo Finansów

http://www.mof.go.tz

e-mail:ps@mof.go.tz 

NFRA (The National Food Reserve Agency).

www.agriculture.go.tz

e-mail: morganandey@yahoo.com

Pełne teksty powyższych umów o kredycie wiązanym zawarte są na stronie internetowej: http://www.finanse.mf.gov.pl/wspieranie-eksportu/kredyty-rzadowe/informacje-dla-przedsiebiorcow

Ponadto, informacji szczegółowych ws. umów o kredycie wiązanym udziela Ministerstwo Finansów, Departament Gwarancji i Poręczeń, Zespół Kredytów Eksportowych, e-mail: anna.wasilewska@mf.gov.pl, telefon: 0048-22-694 52 17,  0048-22-694 48 26.