Info Day w Brukseli

piątek, 30 grudnia 2016 r.

Komisja Europejska zaprasza zainteresowanych składaniem propozycji programów promocyjnych i informacyjnych beneficjentów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 31 stycznia 2017 r. w Brukseli.  

Celem przedmiotowego spotkania będzie przedstawienie potencjalnym beneficjentom Rocznego Programu Prac na 2017 rok, jak również zaprezentowanie zdobytych doświadczeń i sukcesów już zrealizowanych kampanii.

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na poniższej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/chafea/news/news476.html