III Kongres Nauk Rolniczych

środa, 12 sierpnia 2015 r.

III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce" pod hasłem "Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej"

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w dniu 10 września 2015 roku w Warszawie w Hotelu  Airport Hotel Okęcie  przy ul. 17 stycznia 24 „III Kongres Nauk Rolniczych”.

W Kongresie przewidziany jest udział około 500 zaproszonych osób, w tym przedstawiciele nauki i doradztwa rolniczego, przedstawiciele odbiorców wyników badań, instytucji i organizacji sektora rolno-spożywczego oraz przedstawiciele Rządu RP, Sejmu i Senatu, w tym Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Ambasad akredytowanych w Polsce.

III Kongres Nauk Rolniczych jest kontynuacją poprzednich dwóch Kongresów i ma na celu wskazanie kierunków badań naukowych, których realizacja i wyniki będą skutecznie wspierały wdrażanie przez Polskę Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej oraz prace nad kształtem przyszłych zmian tych polityk.

Obrady Kongresu powinny dać odpowiedź, w jakich kierunkach powinny być podejmowane badania naukowe, by polski sektor rolno-spożywczy mógł skutecznie konkurować zarówno na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym oraz powinny wskazać również jak powinna być kształtowana polska wizja wspólnotowych polityk obejmujących zagadnienia rolnictwa, żywności, w tym również pochodzenia morskiego i akwakultury oraz kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Dalsze informacje na stronie http://kongres.cdr.gov.pl.