Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

czwartek, 31 lipca 2014 r.

logo_kolor_pelna_nazwa_NFOSiGW.jpg

Zadanie: „Zarządzanie energią w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie”

Wartość ogólna zadania: 5 230 079 zł

Wysokość dofinansowania z NFOŚiGW: 3 979 560 zł

Zadanie dotyczy termomodernizacji budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Zadanie polega na: montażu instalacji solarnej na dachu budynku, modernizacji węzła cieplnego dwufunkcyjnego, zakupie i montażu urządzeń do monitorowania oraz zarządzania energią na poziomie węzła cieplnego, modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, obejmującej wymianę grzejników żeliwnych na płytowe i zaworów termostatycznych, wymianę oświetlenia wewnętrznego budynku na energooszczędne, ociepleniu stropodachu budynku warstwą wełny mineralnej o grubości 17 cm na pow. 365 m2, zakupie i montażu urządzeń do monitorowania oraz zarządzania energią na poziomie węzła cieplnego.