ZSCKR Widzew - Emilia Oset

poniedziałek, 26 listopada 2012 r.

Emilia Oset

ZSCKR Widzew

Uczennica o wysokiej kulturze osobistej. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Uzyskała średnią ocen 4,75 oraz ocenę wzorową z zachowania. Posiada uzdolnienia aktorskie połączone z nienaganną dykcją i bogatym słownictwem. Bierze czynny udział w pracach kółka aktorskiego. Pomaga słabszym uczniom, z własnej inicjatywy organizuje dla nich dodatkowe ćwiczenia i powtórzenia przed sprawdzianami. Rozwija zainteresowania w dziedzinie fotografii.