ZSCKR Suwałki - Monika Szulińska

poniedziałek, 26 listopada 2012 r.

Monika-Szulinska.jpg

Monika Szulińska

IV klasa technikum w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych
ZSCKR Suwałki

Uczennica wyróżniająca się pod względem osiąganych wyników nauczania, jak również zaangażowania w życie szkoły. Reprezentuje szkołę w wielu konkursach branży gastronomicznej. Stanowi asystę pocztu sztandarowego szkoły, godnie reprezentując ją podczas obchodów świąt państwowych, uroczystości lokalnych oraz szkolnych.

W roku szkolnym 2011/2012 uzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznawane uczennicy/uczniowi o najwyższej średniej ocen w szkole. Uzyskała wówczas średnią 5,05.

W roku szkolnym 2012/2013 ponownie uzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Po raz drugi zdobyła najwyższą średnią ocen, tj. 5,25. Ponadto uzyskała stypendium przyznawane przez Zarząd Powiatu w Suwałkach – także za wyróżniające się wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach na szczeblu międzyszkolnym.