ZSCKR Sejny - Anna Statkiewicz

poniedziałek, 26 listopada 2012 r.

Anna Statkiewicz

IV klasa technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
ZSCKR Sejny

Z przyjemnością informujemy, że kolejna uczennica ZSCKR w Sejnach została wyróżniona stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2012/2013 stypendium zostało przyznane uczennicy klasy IV aJT Annie Statkiewicz (ur. 10.08.1993 r.).

Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Ania uzyskała w minionym roku szkolnym najwyższą w Technikum średnią ocen - 5,31. Posiada szczególne uzdolnienia w dziedzinie matematyki. Interesuje się zagadnieniami związanymi z gastronomią, a zwłaszcza cukiernictwem. Jej pasją jest dekorowanie potraw. Zajmuje się także rękodziełem - wykorzystując swój niezwykły talent manualny, tworzy oryginalne ozdoby, które zachwycają wiele osób. W przyszłości chciałaby łączyć swoje pasje i uzdolnienia z życiem zawodowym.