ZSCKR Rzemień - Paulina Bogdan

poniedziałek, 26 listopada 2012 r.

Paulina-Bogdan.jpg

Paulina Bogdan

IV klasa technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
ZSCKR Rzemień

Paulina Bogdan jest uczennicą IV klasy Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Rzemieniu.

Paulina jest uczennicą niezwykle pracowitą, pilną, ambitną i kreatywną. Jest wzorową uczennicą, która osiągnęła najwyższą średnią ocenę w szkole tj. 5,2. Jest osobą skromną, bardzo koleżeńską, lubianą wśród rówieśników. Potrafi nieść pomoc innym w każdej sytuacji, a swoją otwartością zjednuje sympatię nauczycieli i kolegów. Cechuje ją wysoka kultura osobista oraz duże zaangażowanie w życie klasy oraz szkoły. Jej postawa jest nacechowana życzliwością w stosunku do otoczenia.

W roku szkolnym 2011/2012 reprezentowała Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Rzemieniu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczej (OWiUR).Brała udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych nie tylko z zakresu żywienia człowieka. Za swoje osiągnięcia naukowe oraz wzorową postawę, w roku szkolnym 2010/2011 została uhonorowana stypendium Prezesa Rady Ministrów, a w roku następnym została ponownie nominowana do tejże nagrody.

Paulina to uczennica o szerokich zainteresowaniach, związanych przede wszystkim z tematyką żywienia, gospodarstwa domowego oraz pokrewnych dziedzin związanych z gastronomią. W przyszłości pragnie studiować dietetykę.