ZSCKR Rudka - Małgorzata Rogucka

poniedziałek, 26 listopada 2012 r.

Malgorzata-Rogucka.jpg

Małgorzata Rogucka

II klasa technikum w zawodzie technik agrobiznesu
ZSCKR Rudka

Małgorzata Rogucka jest uczennicą II klasy Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce. Wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych. W roku szkolnym 2011/2012 uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole. Charakteryzuje ją sumienność i odpowiedzialność. Godnie reprezentuje społeczność szkolną na uroczystościach w szkole i w środowisku lokalnym. Wielokrotnie brała udział w różnorodnych działaniach wynikających z planu wychowawczego szkoły i wykazała bardzo duże zaangażowanie w ich przygotowanie. Jest koleżeńska i uczynna. Jej postawa może być wzorem do naśladowania przez innych uczniów.