ZSCKR Potoczek - Anna Nosal

poniedziałek, 26 listopada 2012 r.

Anna-Nosal.jpg

Anna Nosal

IV klasa technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
ZSCKR Potoczek

Anna Nosal jest obecnie uczennicą klasy czwartej Technikum w Potoczku w zawodzie : technik żywienia i gospodarstwa domowego. W roku szkolnym 2011/2012 uzyskała średnią ocen 5,8 oraz ocenę wzorową z zachowania. Uczennica spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku. Na tle klasy wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, jest pilna solidna, wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy i szkoły. Interesuje się literaturą , życiem społeczno-gospodarczym ludności. Wykazuje aktywność w działalności charytatywnej.