ZSCKR Nakło Śląskie - Dominiki Przibyczin

poniedziałek, 26 listopada 2012 r.

IMG_5696.jpg

Dominika Przibyczin

ZSCKR Nakło Śląskie

W dniu 10 grudnia 2012 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu wręczone zostały stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej uczniom delegatury gliwickiej i bytomskiej śląskiego kuratorium oświaty. Wśród kilkudziesięciu wyróżnionych znalazła się uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim – Dominika Przibyczin. Stypendium premiera za wybitne wyniki w nauce w minionym roku szkolnym umożliwi uczennicy dalszy rozwój i realizację swoich pasji. Podczas gali Dominice towarzyszyli dumni z sukcesu córki rodzice i wychowawca - mgr Justyna Chmielewska.

Za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 3 918 stypendiów. Są one przyznawane uczniom szkół maturalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia, uzyskując w nich najwyższe wyniki. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi 2 580 zł.

Gratulujemy Dominice sukcesu i życzymy dalszej konsekwencji w dążeniu do uzyskiwania najlepszych wyników w nauce.