ZSCKR Mokrzeszów - Dominik Wołoszyn

poniedziałek, 26 listopada 2012 r.

dominik-woloszyn.jpg

Dominik Wołoszyn

IV klasa technikum w zawodzie technik architektury i krajobrazu
ZSCKR Mokrzeszów

Dominik Wołoszyn jest uczniem klasy IV technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie. W roku szkolnym 2011/2012 uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole 5,17 oraz wzorowe sprawowanie.

Dominik posiada wszechstronne zainteresowania. Jest pasjonatem wybranego przez siebie kierunku. W trakcie praktyki zawodowej wyróżniał się twórczą pracą i zaangażowaniem przy projektowaniu i rewaloryzacji historycznego zespołu parkowo-pałacowego w Morawie. Jego sugestie i uwagi zostały wysoko ocenione przez profesjonalistów z Niemiec.

Uczeń potrafi nie tylko wykorzystać posiadane przez siebie umiejętności, ale także umie dzielić się zdobytą wiedzą z kolegami. Po praktykach zagranicznych w Pilnitz przygotował interesującą prezentację multimedialną przedstawioną na seminarium podsumowującym realizację praktyk zawodowych.

Architektura krajobrazu nie jest jednak jedynym tematem, który interesuje stypendystę. We wrześniu 2012 roku zajął pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim „Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”. Pokonał 58 rywali z innych szkół i jako reprezentant województwa dolnośląskiego został zakwalifikowany do etapu ogólnokrajowego.

Dominik jako tegoroczny maturzysta ma mało czasu dla siebie, ale mimo to realizuje swoje plany: wziął udział w szkoleniu zawodowym z zakresu spawania i kursie prawa jazdy.

W szkole jest postrzegany jako osoba pozytywnie nastawiona do życia, koleżeńska, o dużej kulturze osobistej i poczuciu humoru. Marzy o zdaniu matury i egzaminów zawodowych oraz studiach na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.