ZSCKR Marianowo - Konrad Liszewski

poniedziałek, 26 listopada 2012 r.

Konrad-Liszewski.jpg

Konrad Liszewski

IV klasa technikum w zawodzie technik mechanizacji Rolnictwa
ZSCKR Marianowo

Konrad Liszewski ur. 25.03.1993r

Uczeń klasy 4a BT technikum kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

Autor zwycięskiej pracy w postaci amatorskiego filmu w konkursie organizowanym przez MRiRW o tematyce „Wyroby, produkty i tradycje lokalne i regionalne w oparciu o PROW 2007-2013”.

Zainteresowania: informatyka, elektronika, technika rolnicza.