ZSCKR Lubiejewo - Tomasz Krzysztof Parys

poniedziałek, 26 listopada 2012 r.

Tomek_Parys_Lubiejewo.jpg

Tomasz Krzysztof Parys

II klasa technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
ZSCKR Lubiejewo

Tomasz Krzysztof Parys jest obecnie uczniem II klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. W I klasie wyróżnił się wśród uczniów całej szkoły, osiągając najwyższą średnią ocen – 4,76. Szczególnym zainteresowanie darzy przedmioty zawodowe, z których otrzymał na koniec roku szkolnego oceny celujące. Jest osobą bardzo pracowitą, poszukująca wiedzy nie tylko w podręcznikach, ale również w wielu dodatkowych źródłach informacji. Jego praca zaowocowała zwycięstwem w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w bloku Mechanizacji Rolnictwa. Jako przedstawiciel szkoły, uczestniczył w etapie rejonowym OWiUR w Suwałkach i tam również pokonał wielu konkurentów zajmując wysokie IV miejsce. Należy do osób koleżeńskich i bardzo chętnie udziela wszystkim pomocy. Angażuje się również w życie szkoły, biorąc udział w wielu uroczystościach i przedsięwzięciach.