ZSCKR Leśna Podlaska - Aleksandra Barbara Jóźwik

poniedziałek, 26 listopada 2012 r.

Aleksandra-Barbara-Jozwik.jpg

Aleksandra Barbara Jóźwik

IV klasa technikum w zawodzie technik architektury
ZSCKR Leśna Podlaska

Ola jest uczennicą klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Uczennica osiąga bardzo dobre wyniki w nauce czego potwierdzeniem jest najwyższa średnia ocen w szkole (5,29).

Reprezentuje szkołę w olimpiadach, turniejach i konkursach, osiągając znaczące sukcesy. Chętnie angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

Powierzone zadania wypełnia solidnie i skrupulatnie.

Aktywnie działa w szkolnym zespole wokalno-instrumentalnym „TAKT”.

Dbając o swój wszechstronny rozwój, uczestniczy w różnych zajęciach pozalekcyjnych.

W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się dendrologia i urządzanie ogrodów.

Ola jest uczennicą ambitną, sumienną i pracowitą. Zawsze taktowna, życzliwa i pomocna jest wzorem do naśladowania.

W klasie cieszy się dużym zaufaniem, szacunkiem i uznaniem.

W przyszłości zamierza otworzyć własne biuro projektowe i pracować jako projektant architektury krajobrazu.