ZSCKR Karolewo - Paweł Szulter

wtorek, 27 listopada 2012 r.

Paweł Szulter

III klasa technik w zawodzie technik mechanizacji Rolnictwa
ZSCKR Karolewo

Paweł Szulter jest uczniem klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie. Jako najlepszy uczeń szkoły od dwóch lat jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Na koniec klasy pierwszej Paweł uzyskał średnią stopni 5,31, natomiast klasę drugą ukończył ze średnią stopni 4,84, wykazując szczególne uzdolnienia w takich dziedzinach wiedzy jak podstawy ekonomii, maszyny rolnicze oraz praktyka zawodowa. Chłopak cechuje się dużą inteligencją i pracowitością, wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Jego frekwencja na zajęciach jest bliska 100%.

Paweł to wielbiciel motoryzacji i Internetu. Osoba niezwykle pracowita i bardzo skromna.