ZSCKR Kamień Mały - Karolina Kapturska

wtorek, 27 listopada 2012 r.

Karolina_Kapturska.jpg

Karolina Kapturska

II klasa technikum w zawodzie technik weterynarii
ZSCKR Kamień Mały

Karolina Kapturska, stypendystka Prezesa Rady Ministrów, jest uczennicą klasy drugiej Technikum w Kamieniu Małym. Wybór kierunku kształcenia, technik weterynarii, to spełnienie jej dziecięcych marzeń.

Karolina pochodzi z małej miejscowości Raduszec Stary, koło Krosna Odrzańskiego, w którym z wyróżnieniem ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum.

Uczennica w roku szkolnym 2011/2012 uzyskała średnią ocen 5,35 i bardzo dobre zachowanie. Karolina jest osobą sumienną, rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, wykazuje duże zainteresowanie wybranym przez siebie kierunkiem kształcenia. Uczennica angażuje się w życie klasy i szkoły, uczestniczy w apelach i uroczystościach szkolnych, zawsze służy pomocą w nauce swoim kolegom i koleżankom.

Karolina Kapturska brała udział w konkursach: polonistycznych, teologicznym i ekologicznym.

W latach 2005 – 2011 była drużynową w Zielonogórskim Hufcu Harcerek „Narmia”.

Jej plany na przyszłość to studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a po ich zakończeniu, otwarcie własnej kliniki weterynaryjnej.