ZSCKR Janów - Łukasz Malinowski

wtorek, 27 listopada 2012 r.

PIC_0054.jpg

Łukasz Malinowski

II klasa technikum w zawodzie technik agrobiznesu
ZSCKR Janów

Łukasz Malinowski, tegoroczny stypendysta Prezesa Rady Ministrów, jest uczniem klasy drugiej Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie w zawodzie technik agrobiznesu. Jest on uczniem bardzo zdolnym i osiąga wysokie wyniki w nauce, średnia jego ocen w klasie pierwszej wyniosła 5,2. Łukasz interesuje się głównie historią oraz zagadnieniami ekonomicznymi. W związku z tym wybrał taki kierunek nauki, by w przyszłości móc poszerzyć wiedzę z tej tematyki na studiach wyższych. Oprócz tego jest on kulturalny, inteligentny, pracowity oraz koleżeński. Chętnie pomaga kolegom w nauce. Na lekcjach jest aktywny i zainteresowany omawianymi tematami.