ZSCKR Jabłoń - Grzegorz Lewicki

środa, 28 listopada 2012 r.

stypendysta.jpg

Grzegorz Lewicki

II klasa technikum w zawodzie technik rolnik
ZSCKR Jabłoń

Grzegorz Lewicki - obecnie uczeń klasy II 4-letniego Technikum w zawodzie technik rolnik. W roku szkolnym 2011/2012 uzyskał najwyższą średnią ocen z przedmiotów wynoszącą 4,75, otrzymując jednocześnie wzorowe zachowanie. Postrzegany jest jako sumienny i odpowiedzialny uczeń, służący pomocą rówieśnikom mającym trudności w nauce.