ZSCKR Henryków - Beata Marszałek

środa, 28 listopada 2012 r.

Beata-Marszalek.jpg

Beata Marszałek

III klasa technikum w zawodzie technik weterynarii
ZSCKR Henryków

Beata Marszałek jest uczennicą trzeciej klasy technikum w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie. W roku szkolnym 2011/2012 uzyskała średnią ocen 5,37 i była to jedna z najlepszych średnich w szkole. Tym samym uczennica została wytypowana przez Samorząd Szkolny do ubiegania się o stypendium Prezesa Rady Ministrów, a następnie została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną.

Beata pochodzi z niewielkiej miejscowości Dzikowice, w której dorastała w otoczeniu prawdziwej przyrody. Uczennica zwraca na siebie uwagę swoją uczciwością i empatią połączoną z wiedzą na temat zwierząt domowych i hodowlanych. Nie brakuje w niej również serca dla ludzi. Stąd też nie dziwi, że oprócz działalności na rzecz domowych pupili, pracuje również jako wolontariuszka w miejscowym Caritasie. Często bierze czynny udział w zbieraniu darów dla ubogich czy dzieci z domów dziecka, ale sama też przejawia inicjatywę w organizacji mniejszych przedsięwzięć dobroczynnych, chociażby na terenie własnej szkoły. Jest osobą odpowiedzialną, lojalną, zawsze można na niej polegać a na dodatek uzyskuje świetne wyniki w nauce.