ZSCKR Hańczowa - Sebastian Ślęzak

środa, 28 listopada 2012 r.

Sebastian_Slezak.jpg

Sebastian Ślęzak

II klasa technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
ZSCKR Hańczowa

Sebastian Ślęzak jest uczniem II kl. Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. Osiąga w nauce wysokie wyniki, udziela się również w turniejach, konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatu i województwa. Posiada szerokie zainteresowania techniką rolniczą, rolnictwem ekologicznym i pozyskiwaniem energii ze źródeł niekonwencjonalnych. Udziela się w samorządzie klasowym i szkolnym, współpracuje z wychowawcą, nauczycielami i dyrektorem szkoły w zakresie organizowania czasu wolnego uczniom.