czwartek, 25 maja 2017 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas V Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej

Minister u mazowieckich rolników

Minister Rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel był dziś gościem na obradach V Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej piątej kadencji, które odbywały się w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie.

czwartek, 25 maja 2017 r.
Fot. Trzoda chlewna i bydło

Polska w całości wolna od białaczki bydła oraz w części od choroby Aujeszkyego

24 maja 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2017/888 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu Polski jako obszaru wolnego od enzootycznej białaczki bydła oraz zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do statusu określonych regionów Polski jako obszarów wolnych od choroby Aujeszkyego.

czwartek, 25 maja 2017 r.
Fot. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski podczas nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE na Malcie

Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE na Malcie

Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski uczestniczył w posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w dniach 21-23 maja br. na Malcie.

pozostałe informacje