piątek, 24 listopada 2017 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW

22 listopada 2017 r. odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Posiedzenie poprzedziło spotkanie roczne z przedstawicielami Komisji Europejskiej, na którym omówiono postępy we wdrożeniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

pozostałe informacje

Linki