poniedziałek, 25 lipca 2016 r.
Fot. Ziarno

Kontrola importu zbóż

W ostatnich tygodniach napływają do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacje o wzmożonym imporcie do kraju ziarna zbóż z Ukrainy oraz jego niekorzystnym wpływie na sytuację popytową i cenową na krajowym rynku zbóż, zwłaszcza w południowo-wschodnich regionach kraju.

piątek, 22 lipca 2016 r.
Fot. Krowy

Wzrośnie eksport polskiej wołowiny do Turcji

Trzy nowe, polskie zakłady zostały wpisane na listę zakładów uprawnionych do eksportu wołowiny, którą prowadzi Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Inwentarza Żywego Republiki Turcji.

pozostałe informacje

Linki