piątek, 21 października 2016 r.
Foto. Podsekretarz stanu przy stoisku z wydawnictwami w Brwinowie (fot. CDR Brwinów )

XIII ROLNICZY FESTIWAL NAUKI

W dniach 20 - 21 października odbył się XIII Rolniczy Festiwal Nauki, organizowany przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Patronem honorowym przedsięwzięcia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a patronem merytorycznym Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

czwartek, 20 października 2016 r.
Fot. Logotyp KSOW

O Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przewodniczył dziś III posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

środa, 19 października 2016 r.
Foto. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przekazywać do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyniki analiz chemicznych gleb

Nowelizacja obszarów wiejskich przyjęta przez rząd: komunikat CIR

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

pozostałe informacje

Linki