poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.
Foto. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podczas posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. przymrozków

Posiedzenie Grupy Zadaniowej

Pod przewodnictwem podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego odbyło się dziś II posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie (GZ ds. NZA).

niedziela, 23 kwietnia 2017 r.
Foto. Wspólna fotografia podsekretarza stanu z emerytowanymi pracownikami ODR

VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze w Starym Polu

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przebywał z wizytą w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu, gdzie spotkał się m.in. z emerytowanymi pracownikami ośrodka.

niedziela, 23 kwietnia 2017 r.
Foto. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski podczas otwarcia targów

Pamiętajcie o ogrodach

Pod takim tytułem odbyły się IX Wiosenne Targi Ogrodnicze, które zostały zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

piątek, 21 kwietnia 2017 r.
Foto. Inwestycje

Nawet 500 tys. zł wsparcia dla gminy lub instytucji kultury

Przygotowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pozostałe informacje