czwartek, 27 października 2016 r.
Foto. Podpisanie dokumentów w obecności Prezydenta RP i Prezydenta RS (fot. Andrzej Hrechorowicz KPRP)

Delegacja Senegalu w Polsce

Minister Krzysztof Jurgiel podpisał dziś „Memorandum o porozumieniu między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Rolnictwa i Wyposażenia Wsi Republiki Senegalu o współpracy w dziedzinie rolnictwa”.

środa, 26 października 2016 r.
Foto. Ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

Obrady Grupy Wyszehradzkiej +3

W Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbyło się dziś spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

wtorek, 25 października 2016 r.
Fot. Spotkanie członków kierownictwa resortu z przedstawicielami zarządów spółek hodowli zwierząt gospodarskich

O spółkach hodowli zwierząt gospodarskich

Pod przewodnictwem sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego odbyło się spotkanie członków Kierownictwa resortu z przedstawicielami zarządów 14 spółek hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

pozostałe informacje

Linki