środa, 21 września 2016 r.
Fot. Logo KRUS

Zgłaszanie kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

30 listopada 2016 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rady Rolników) w związku z zakończeniem IX kadencji tej Rady przypadającej na dzień 31 grudnia 2016 r. Komunikat w tej sprawie ogłosił Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w komunikacie nr 1 z dnia 12 września 2016 r., zamieszczonym w BIP KRUS w zakładce Rada Rolników.

środa, 21 września 2016 r.
Fot. Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności

Bezpieczeństwo żywności – jedna inspekcja

Obecny system sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest bardzo rozproszony. Jest on wykonywany przez 5 instytucji kontrolnych, a mianowicie: Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH).

wtorek, 20 września 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z dyrektorami

Nowi dyrektorzy Ośrodków Doradztwa Rolniczego

20 sierpnia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Na ich podstawie wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

pozostałe informacje

Linki