czwartek, 20 października 2016 r.
Fot. Logotyp KSOW

O Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przewodniczył dziś III posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

środa, 19 października 2016 r.
Foto. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przekazywać do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyniki analiz chemicznych gleb

Nowelizacja obszarów wiejskich przyjęta przez rząd: komunikat CIR

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

pozostałe informacje

Linki