poniedziałek, 27 czerwca 2016 r.
Fot. Uczestnicy posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pakiet zmian PROW na lata 2014-2020

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przewodniczył obradom Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbywało się 24 bm.

piątek, 24 czerwca 2016 r.
Fot. Zakład mleczarski

Kolejne zakłady mleczarskie będą eksportować do Chin

Chiński Urząd Certyfikacji i Akredytacji – CNCA zaktualizował listę polskich zakładów mleczarskich dopuszczonych do eksportu na rynek chiński. Na listę wpisane zostały 3 nowe zakłady.

piątek, 24 czerwca 2016 r.
Fot. Afrykański pomór świń

Likwidacja ogniska ASF w strefie objętej ograniczeniami

Wczoraj, po stwierdzeniu wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie liczącym 292 sztuki, położonym w gminie Hajnówka, województwo podlaskie podjęte zostały bezzwłoczne działania w zakresie likwidacji tego ogniska.

pozostałe informacje

Linki