czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Fot. Rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa USDA

Wizyta w USA

Sekretarz Stanu Jacek Bogucki przebywał w dniach 25-28 czerwca z oficjalną wizytą w USA. Wizyta ta miała na celu udział w targach Summer Fancy Food w Nowym Jorku oraz przeprowadzenie rozmów z partnerami amerykańskimi na temat możliwości intensyfikacji polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa.

wtorek, 27 czerwca 2017 r.
Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki zabiera głos podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdził podczas posiedzenia 27 czerwca br. Roczne Sprawozdanie z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2016.

pozostałe informacje

Linki