Fot. Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk podczas konferencji „Wpływ doradztwa na rolnictwo województwa śląskiego po akcesji z UE  i perspektywy rozwoju w nowym okresie programowania”
O doradztwie rolniczym na Śląsku

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk w minionym tygodniu wzięła udział w dwudniowej konferencji „Wpływ doradztwa na rolnictwo województwa śląskiego po akcesji z UE i perspektywy rozwoju w nowym okresie programowania”. Spotkanie, zorganizowane w Częstochowie przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, było okazją do przedstawienia zmian, jakie zaszły na polskiej wsi i w regionie śląskim po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej.

Polskie rolnictwo XXI wieku – jak budować przewagę konkurencyjną?

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej 13 listopada br. odbyła się konferencja prasowa „Polskie rolnictwo XXI wieku – jak budować przewagę w konkurencji?”, w której udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, kierownik Zakładu Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Dr hab. Paweł Czechowski oraz Katarzyna Oponowicz ze Związku Polskie Mięso i Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka.

Fot. Minister Marek Sawicki  podczas otwarcia konferencji bezpieczeństwo i jakość żywności
Rola Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

Dziś, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyła się konferencja zorganizowana przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotyczyła ona bezpieczeństwa jakości żywności i uczciwych praktyk w handlu żywnością. Była skierowana do instytucji, które współpracują z Punktem Kontaktowym Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski oraz wszystkich osób zainteresowanych pracami Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

pozostałe informacje