Fot. Spotkanie sekretarza stanu Kazimierza Plocke i podsekretarza stanu Tadeusza Nalewajka z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego z woj. kujawsko-pomorskiego
Ministerstwo rolnictwa konsekwentnie kontynuuje dialog z organizacjami rolniczymi oraz ogólnopolskimi i lokalnymi komitetami protestacyjnymi

Dzisiaj wiceminister Kazimierz Plocke oraz wiceminister Tadeusz Nalewajk spotkali się z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjnym z województwa kujawsko – pomorskiego (reprezentowanym przez Tadeusza Mądrego oraz byłego ministra rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Wojciecha Mojzesowicza) oraz z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Rolniczej na czele z prezesem Piotrem Walkowskim.

Cykl konferencji „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcje rozwoju”

Dziś ruszył cykl konferencji „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcje rozwoju”, który jest kontynuacją projektu badawczego „Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacja dla polityki rozwoju obszarów wiejskich”. Projekt realizowany jest ze środków pochodzących z Funduszy Counterpart Funds – CPF Sektorowych Agrolinia PL9005.

pozostałe informacje