środa, 7 grudnia 2016 r.
Foto. Priorytety na 2017 rok

Priorytety na 2017 rok

Wczoraj w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi, podczas cotygodniowego posiedzenia Kierownictwa resortu, omawiane były priorytetowe zadania na kolejny rok. Poniżej prezentujemy te najważniejsze, z zakresu promocji polskiej żywności, nowych rynków zbytu, doradztwa rolniczego i PROW.

piątek, 2 grudnia 2016 r.
Foto. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas konferencji podsumowującej działanie LEADER

LEADER − podsumowanie działania

W dniach 1-2 grudnia br. odbyła się konferencja „Podejście LEADER w Polsce”, której organizatorem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pozostałe informacje

Linki