czwartek, 27 sierpnia 2015 r.
Fot. Ministrowie rolnictwa uczestniczący w rozmowach w Czeskich Budziejowicach

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 26-27 sierpnia podsekretarz stanu Zofia Szalczyk uczestniczyła w spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Bułgarię, Rumunię, Słowenię i Austrię, zorganizowanym w Czeskich Budziejowicach przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej.

poniedziałek, 24 sierpnia 2015 r.
Fot. Ciągnik rolniczy

Trwa nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom z PROW 2014-2020

Od 20 sierpnia do 16 września 2015 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników.

piątek, 21 sierpnia 2015 r.
Fot. Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk podczas pobytu w Ptuj

Europa wolna od GMO

21 sierpnia 2015 r. podsekretarz stanu Zofia Szalczyk uczestniczyła w międzynarodowej konferencji „Jak utrzymać w Europie rolnictwo wolne od GMO?”, organizowanej przez słoweńskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności w Ptuj (Słowenia). W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących do UE.

środa, 19 sierpnia 2015 r.
Fot. Minister Sawicki i dyrektor RCB Skulich podczas podczas briefingu po wideokonferencji z wojewodami

Stan klęski żywiołowej nie pomoże rolnikom

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wraz z dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Januszem Skulichem odbyli kolejną wideokonferencję z wojewodami.

środa, 19 sierpnia 2015 r.
Fot. Logo PROW 2014-2020

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości weszło w życie

19 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

środa, 19 sierpnia 2015 r.
Fot. Konferencja prasowa w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej

Ruszają badania słuchu dzieci z terenów wiejskich

We wrześniu ruszy kolejny program badań słuchu 140 tysięcy dzieci z terenów wiejskich. Akcję sfinansuje Fundusz Składkowy KRUS. –Warto dbać o zdrowie dzieci. Te wydatki na profilaktykę to inwestycje, dzięki, którym potem będziemy mogli wydawać mniej na służbę zdrowia, a najmłodszym zapewnimy większy komfort życia – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.

pozostałe informacje