piątek, 22 lipca 2016 r.
Fot. Miód

Polski miód i produkty rybołówstwa pojadą do Algierii

Służby weterynaryjne Polski i Algierii uzgodniły wzory świadectw zdrowia dla eksportowanych do Algierii produktów rybołówstwa, a także dla miodu pasteryzowanego. Uzgodnienie świadectw oznacza oficjalne otwarcie rynku algierskiego dla tych produktów.

czwartek, 21 lipca 2016 r.
Fot. Krowy

Rynek saudyjski - eksport wołowiny coraz bardziej realny

Główny Inspektorat Weterynarii uzyskał uprawnienia do nadawania, we współpracy z Saudyjskim Urzędem ds. Żywności i Leków, uprawnień eksportowych polskim producentom mięsa wołowego i produktów wołowych.

pozostałe informacje

Linki