wtorek, 24 maja 2016 r.
Fot. Afrykański pomór świń

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Przedmiotowy program został wprowadzony w życie na mocy rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 517), a następnie zmieniony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzeniem w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 679), które wejdzie w życie z dniem 26 maja 2016 r.

poniedziałek, 23 maja 2016 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas debaty rolnej w Nowym Sączu

Debata rolna w Nowym Sączu

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu była wypełniona uczestnikami spotkania z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem. Obecni byli parlamentarzyści, reprezentanci władz wojewódzkich i samorządowych, liczni rolnicy, sadownicy, przedsiębiorcy oraz pracownicy zakładów przetwórczych oraz instytucji obsługi rolnictwa. Przewodniczył senator Stanisław Kogut.

pozostałe informacje

Linki