piątek, 28 kwietnia 2017 r.
Foto. Logo ARR

Pomoc żywnościowa − ARR ogłasza przetarg

Agencja Rynku Rolnego jako beneficjent Operacji I w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich. Do magazynów wskazanych przez OPO trafi około 67,1 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej szacunkowej wartości około 354,7 mln PLN brutto.

czwartek, 27 kwietnia 2017 r.
Foto. Produkcja rolnicza

Zmiany w PROW 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

czwartek, 27 kwietnia 2017 r.
Foto. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas konferencji z NCiBR

Możliwości wsparcia projektów strategicznych MRiRW

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przewodniczył dziś spotkaniu pn. Działania realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – możliwości wsparcia projektów strategicznych MRiRW. Spotkanie, zorganizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), poświęcone było omówieniu możliwości skorzystania ze środków NCBR na rzecz realizacji zadań resortu rolnictwa, w szczególności w zakresie projektów strategicznych wskazanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

pozostałe informacje