Fot. Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk podczas konferencji „Wpływ doradztwa na rolnictwo województwa śląskiego po akcesji z UE  i perspektywy rozwoju w nowym okresie programowania”
O doradztwie rolniczym na Śląsku

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk w minionym tygodniu wzięła udział w dwudniowej konferencji „Wpływ doradztwa na rolnictwo województwa śląskiego po akcesji z UE i perspektywy rozwoju w nowym okresie programowania”. Spotkanie, zorganizowane w Częstochowie przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, było okazją do przedstawienia zmian, jakie zaszły na polskiej wsi i w regionie śląskim po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej.

Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich

W związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w działaniu "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w PROW 2007 – 2013 w wysokości 17 250 000 EUR na realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich związanego z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych możliwe będzie wsparcie inwestycji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich.

pozostałe informacje