Cykl konferencji „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcje rozwoju”

Dziś ruszył cykl konferencji „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcje rozwoju”, który jest kontynuacją projektu badawczego „Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacja dla polityki rozwoju obszarów wiejskich”. Projekt realizowany jest ze środków pochodzących z Funduszy Counterpart Funds – CPF Sektorowych Agrolinia PL9005.

pozostałe informacje