czwartek, 11 lutego 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas wystąpienia na uroczystości otwarcia 56. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego

Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin

Nowe regulacje legislacyjne oraz rozwiązania organizacyjne w ochronie roślin to główne tematy dyskusji podczas 56 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. W uroczystym otwarciu Sesji, która odbywała się 11 bm. w Poznaniu uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Honorowy patronat nad Sesją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

środa, 10 lutego 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas rozmów z podsekretarz stanu do spraw parlamentu, stosunków międzynarodowych i obywatelskich Węgier Tóth Katalin

Z wizytą na targach BioFach

10 lutego podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przebywał z wizytą w Norymberdze, gdzie uczestniczył w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2016.

środa, 10 lutego 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podczas spotkania z Wiceministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołóstwa Japonii

Rozmowy w Japonii

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski w dniach 8-10 lutego 2016 roku przebywał z wizytą w Japonii. Głównym celem wizyty jest kontynuacja rozmów z przedstawicielami kierownictwa japońskiego resortu rolnictwa oraz służbami odpowiedzialnymi za kwestie bezpieczeństwa żywności nt. możliwości zintensyfikowania eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na ten rynek, w szczególności zniesienia przez stronę japońską zakazu importu polskiej wieprzowiny. Japonia jest jednym z 13 rynków priorytetowych w zakresie promocji sektora rolno-spożywczego.

wtorek, 9 lutego 2016 r.
Fot. Wręczenie aktu powołania

Nowy Główny Lekarz Weterynarii

Włodzimierz Skorupski otrzymał dziś z rąk ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela akt powołania na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii. W uroczystości uczestniczyła także podsekretarz stanu Ewa Lech.

poniedziałek, 8 lutego 2016 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z przedstawicielami Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Rozmowy ze związkowcami

Dziś odbyły się rozmowy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

pozostałe informacje