Fot. Spotkanie ministra Sawickiego z instytutami naukowymi
Spotkanie z instytutami naukowymi

Minister rolnictwa i rozwoju wsi spotkał się dzisiaj z przedstawicielami instytutów badawczych podległych resortowi. Marek Sawicki przypomniał o potrzebie większego zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy z programu BIOSTRATEG, który został uruchomiony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program ten obejmuje pięć strategicznych obszarów: bezpieczeństwo żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności oraz leśnictwo i przemysł drzewny. Do 2019 roku na ten cel będzie przeznaczona kwota 500 mln zł.

pozostałe informacje