piątek, 24 czerwca 2016 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas wystąpienia na  XX posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komitet Monitorując PROW na lata 2007-2013

XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, któremu przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki odbyło się dziś w Warszawie.

czwartek, 23 czerwca 2016 r.
Fot. Krowy na pastwisku

Sytuacja rynku mleka - list związków i organizacji rolniczych do komisarza Hogana

Przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujący hodowców i producentów mleka, spółdzielnie mleczarskie oraz związki zawodowe poinformowali dziś ministra Krzysztofa Jurgiela o skierowaniu, w związku z bardzo trudną sytuacją na rynku mleka w Polsce i innych krajach UE, listu do unijnego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana.

czwartek, 23 czerwca 2016 r.
Fot. Nieruchomość rolna

Ustalenia w sprawie kredytów i pożyczek, których zabezpieczeniem może być hipoteka na nieruchomości rolnej

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się w dniach 8, 14 i 21 czerwca br. spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych z przedstawicielami Związku Banków Polskich, Krajowej Rady Notarialnej oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

pozostałe informacje

Linki