Operacje realizowane w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020

  loga.jpg
                                  

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   

Odnośnik otwierany w nowym oknie Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 (.pdf 1,78 MB)  - wersja obowiązująca od dnia 23 lutego 2018 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 (.pdf 1,05 MB)