V posiedzenie KM PROW 2014-2020 z 24.06.2016 r.

Protokół z posiedzenia KM PROW 2014-2020 w dniu 24.06.2016 r. :

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 709,17 kB)

Roczne Sprawozdanie z wdrażania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 3,36 MB)

Uchwała Nr 54 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego sprawozdania z wdrażania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za lata kalendarzowe 2014 i 2015.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.PDF 446,05 kB)

Uchwała Nr 55 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, w poddziałaniu  „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, w typie operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 155,53 kB)

Uchwała Nr 56 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Inwestycje w środki trwałe” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w typie operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 110,81 kB)

Uchwała Nr 57 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 440,23 kB)

Uchwała Nr 58 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian we wszystkich poddziałaniach i typach operacji w działaniu Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 20), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 81,34 kB)

Uchwała Nr 59 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Współpraca”, w poddziałaniu „Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa”, w typie operacji „Współpraca w ramach grup EPI”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 172,98 kB)

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 304,61 kB)

Uchwała Nr 61 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw”, w poddziałaniu „Wsparcie korzystania z usług doradczych”, w typie operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 74,34 kB)

Uchwała Nr 62 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” , w poddziałaniu „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w typie operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 71,99 kB)

 Uchwała Nr 63 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw”, w poddziałaniu „Wsparcie dla szkolenia doradców”, w typie operacji „Wsparcie na szkolenia doradców”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 68,82 kB)

Uchwała Nr 64 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Inwestycje w środki trwałe” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w typie operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 179 kB)

Uchwała Nr 65 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian we wszystkich poddziałaniach i typach operacji w działaniu Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 20) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 95,52 kB)

Uchwała Nr 66 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian we wszystkich poddziałaniach i typach operacji w działaniu Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 20), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 183,55 kB)

Uchwała Nr 67 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian we wszystkich poddziałaniach i typach operacji w działaniu Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 20), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 77,23 kB)

Uchwała Nr 68 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w typie operacji „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 80,9 kB)

Uchwała Nr 69 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Tworzenie grup i organizacji producentów”, w poddziałaniu „Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie”, typie operacji „Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 106,2 kB)

Uchwała Nr 70 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 65,97 kB)

Uchwała Nr 71 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w rozdziale Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 74,83 kB)

Uchwała Nr 72 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w rozdziale Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 407,61 kB)

Uchwała Nr 73 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w rozdziale Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 127,95 kB)

Uchwała Nr 74 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w rozdziale 19. Uzgodnienia Przejściowe, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 77,8 kB)

Uchwała Nr 75 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 139,26 kB)

Uchwała Nr 76 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w rozdziale 19. Uzgodnienia przejściowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 69,25 kB)

Uchwała Nr 77 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, w poddziałaniu „Wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie”, w Pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 81,18 kB)

Uchwała Nr 78 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Rolnictwo ekologiczne”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 74,58 kB)

Uchwała Nr 79 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, w poddziałaniu „Wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie” w Pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 82,66 kB)

Uchwała Nr 80 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, w poddziałaniu „Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych” w Pakiecie 2. Ochrona gleb i wód, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 72,86 kB)

Uchwała Nr 81 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, w poddziałaniu „Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych”, w Pakiecie 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 96,96 kB)

Uchwała Nr 82 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, w poddziałaniu „Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych” w Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 222,96 kB)

Uchwała Nr 83 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w działaniu „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, w poddziałaniu „Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych” w Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz Pakiecie 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 114,47 kB)

Uchwała Nr 84 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w działaniu „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, w poddziałaniu „Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych” oraz w poddziałaniu „Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 123,76 kB)

Uchwała Nr 85 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, typu operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 169,61 kB)

Uchwała Nr 86 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 239,88 kB)

Uchwała Nr 87 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany we wszystkich poddziałaniach i typach operacji w działaniu „Rolnictwo ekologiczne”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 70,87 kB)