Komitet Monitorujący PROW 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został powołany zarządzeniem nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa regulamin Komitetu podjęty uchwałą nr 1 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 13 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 501,82 kB)

Zarządzenie Nr 74 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 34,95 kB)

Zarządzenie Nr 45 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 23,65 kB)

Zarządzenie Nr 16a Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,3 MB)

Zarządzenie Nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.PDF 4,07 MB)

Regulamin Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 393,09 kB)

Lista członków Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 418,61 kB)