Zmiana przepisów dotyczących działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014-2020

środa, 27 kwietnia 2016 r.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Główną kwestią zawartą w ww. rozporządzeniu jest wypełnienie delegacji ustawowej w zakresie konieczności posiadania tytułu prawnego do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których rolnik lub zarządca ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

W związku z powyższym, ww. rozporządzeniem wprowadza się obowiązek złożenia przez rolnika lub zarządcę oświadczenia (w 2016 r. do dnia 31 sierpnia) o posiadaniu tytułu prawnego do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

Od 2016 r. będzie można również otrzymać płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną w ramach pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone do wyki kosmatej, wyki siewnej oraz soczewicy jadalnej uprawianych z rośliną podporową.