Komunikaty

wtorek, 10 kwietnia 2018 r.

Zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 od kampanii naboru wniosków 2018 r. (cz. II)

Informujemy, że w dniu 20 marca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 584).

pokaż archiwalne