Komunikaty

czwartek, 28 września 2017 r.

Zmiany w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od kampanii naboru wniosków 2018 r.

Dnia 25 września 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1775) wprowadzające od 2018 r. szereg zmian mających na celu przede wszystkim uproszczenie i uelastycznienie zasad wdrażania i realizacji działania.

pokaż archiwalne