Nabór wniosków w zakresie działań obszarowych PROW 2014-2020

wtorek, 15 marca 2016 r.

15 marca 2016 r. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach działań obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj.:

1) Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami;

2) Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów;

3) Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego;

4) działania Rolnictwo ekologiczne.

Wnioski w ramach powyższych działań można składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 15 marca br. do dnia16 maja br. razem z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich, na jednym formularzu opracowywanym i udostępnianym przez ARiMR lub za pomocą Internetu poprzez system teleinformatyczny ARiMR (e-wniosek).

Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach działania:

1) Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami znajdują się na stronie internetowej MRiRW:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Dzialania PROW-2014-2020/Platnosci-ONW

oraz stronie internetowej ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/platnosci-dla-obszarow-z-ograniczeniami-naturalnymi-lub-innymi-szczegolnymi-ograniczeniami-tzw-platnosc-onw-podstawowe-informacje.html;

2) Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów znajdują się na stronie internetowej MRiRW:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Dzialania-PROW-2014-2020/Dzialanie-zalesieniowe

oraz stronie internetowej ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow.html

3) Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne znajdują się na stronie internetowej MRiRW:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Dzialania-PROW-2014-2020/Dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne

oraz na stronie internetowej ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-rolnosrodowiskowo-klimatyczne-oraz-rolnictwo-ekologiczne-w-2015-roku-projekt-prow/dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne.html

4) Rolnictwo ekologiczne znajdują się na stronie internetowej MRiRW:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Dzialania-PROW-2014-2020/Dzialanie-Rolnictwo-Ekologiczne

oraz na stronie internetowej ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-rolnosrodowiskowo-klimatyczne-oraz-rolnictwo-ekologiczne-w-2015-roku-projekt-prow/dzialanie-rolnictwo-ekologiczne.html