Aktualności

wtorek, 10 kwietnia 2018 r.

Zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 od kampanii naboru wniosków 2018 r. (cz. II)

Informujemy, że w dniu 20 marca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 584).

wtorek, 2 stycznia 2018 r.

Zmiany w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od kampanii naboru wniosków 2018 r.

Dnia 25 września 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1775) wprowadzające od 2018 r. szereg zmian mających na celu przede wszystkim uproszczenie i uelastycznienie zasad wdrażania i realizacji działania.

pokaż archiwalne