Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wiadomości
wtorek, 16 grudnia 2014 r.

Informacja dla rolników przystępujących w roku 2014 do realizacji działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 - możliwość przejścia w 2015 r. na warunki i zasady PROW 2014-2020

W nawiązaniu do umieszczonej w dniu 30 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej resortu rolnictwa „Informacji dla rolników przystępujących do realizacji działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 w roku 2014 – możliwość przejścia w 2015 r. na warunki i zasady PROW 2014-2020” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przekazuje dodatkowe informacje.