Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiany w Programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013 od kampanii naboru wniosków 2017 r.
czwartek, 13 kwietnia 2017 r.

Od 2017 r. w Programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013 wprowadzono tylko zmiany korzystne dla rolników.

I.Zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego

W przypadku uprawy agrestu (porzeczki agrestu), borówki wysokiej i średniej, jeżyny i porzeczki w ramach wariantu 2.9. i 2.10. możliwa jest zmiana tych roślin na inną roślinę uprawianą w ramach wariantu 2.1., 2.2., 2.5., 2.6., 2.7., lub 2.8. lub na truskawkę, lub na poziomkę, lub na malinę, i tym samym zmiana wielkości obszaru, na którym jest uprawiany agrest (porzeczka agrest), lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka.

II. Rozszerzenie listy roślin

o: groch siewny (w tym peluszka) z rośliną podporową (Pakiet 1. i 2.), babkę płesznik (Pakiet 1. i 2.) i skorzonerę (Pakiet 2.).