Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zespół ds. opracowania i modyfikacji procedur zadań instytucji zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013
czwartek, 28 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 46 MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 9 MARCA 2009R. W SPRAWIE ZNIESIENIA ZESPOŁU DO SPRAW OPRACOWANIA I MODYFIKACJI PROCEDUR WYKONYWANIA ZADAŃ INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DELEGOWANYCH DO SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 538,86 kB)
ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 17 LIPCA 2008R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DO SPRAW OPRACOWANIA I MODYFIKACJI PROCEDUR WYKONYWANIA ZADAŃ INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DELEGOWANYCH DO SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 308,97 kB)

ZARZĄDZENIE NR 35 MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 13 LISTOPADA 2007 R. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DO SPRAW OPRACOWANIA I MODYFIKACJI PROCEDUR WYKONYWANIA ZADAŃ INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DELEGOWANYCH DO SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 32,09 kB)

Lista członków zespołu - grudzień 2008
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 123,3 kB)

Lista członków zespołu -
październik 2008
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 120,92 kB)


Lista członków zespołu -
kwiecień 2008
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 121,18 kB)

Lista członków zespołu
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 35,8 kB)


Notatki Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Notatka dla Pana Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania samorządom województw rocedur zapewniających prawidłowe wykonywanie przez podmioty wdrażające zadań Instytucji Zarządzającej
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 115,32 kB)

Notatka dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prac Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,24 MB)

Notatka dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powołania Grupy Roboczej w ramach Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 180,94 kB)

Regulamin pracy Grupy roboczej do spraw opiniowania procedur związanych z obsługą zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą do Samorządów Województw w ramach Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 121,06 kB)

Regulamin pracy Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 141,3 kB)

Notatka dla Pana Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania samorządom województw rocedur zapewniających prawidłowe wykonywanie przez podmioty wdrażające zadań Instytucji Zarządzającej
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 155,62 kB)


Uchwały Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała Nr 1/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
30 stycznia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 42,82 kB)


Uchwała Nr 2/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
12 lutego 2008 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 96,98 kB)

Uchwała Nr 3/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
12 lutego 2008 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 98 kB)

Uchwała Nr 4/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
19 marca 2008 r.
- wraz z załącznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,21 MB)

Uchwała Nr 5/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
8 maja 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 146,61 kB)

Uchwała Nr 6/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
8 maja 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 150,84 kB)
Uchwała Nr 7/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
8 maja 2008r.
- wraz z załącznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 231,19 kB)

Uchwała Nr 8/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
8 maja 2008r
. - wraz z załacznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 285,78 kB)
Uchwała Nr 9/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
9 maja 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 374,74 kB)

Uchwała Nr 10/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
19 czerwca 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 147,02 kB)

Uchwała Nr 11/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
19 czerwca 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 144,99 kB)

Uchwała Nr 12/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
19 czerwca 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 145,7 kB)

Uchwała Nr 13/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
19 czerwca 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 147,53 kB)

Uchwała Nr 14/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
24 lipca 2008r.
- wraz z załącznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 506,95 kB)

Uchwała Nr 15/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
10 lipca 2008r.
- wraz z załącznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 354,62 kB)

Uchwała Nr 16/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
10 lipca 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 148,48 kB)


Uchwała Nr 17/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
24 lipca 2008r.
- wraz z załącznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 177,84 kB)

Uchwała Nr 18/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
24 lipca 2008r.
- wraz z załącznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 382,59 kB)

Uchwała Nr 19/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
24 lipca 2008r.
- wraz z załącznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 819 kB)

Uchwała Nr 20/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
25 lipca 2008r.
- wraz z załącznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 406,36 kB)

Uchwała Nr 21/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
4 września 2008r.
- wraz z załącznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,09 MB)


Uchwała Nr 22/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
4 września 2008r.
- wraz z załącznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,41 MB)

Uchwała Nr 23/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
4 września 2008r.
- wraz z załącznikiem
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 547,2 kB)

Uchwała Nr 24/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
10 września 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 150,13 kB)

Uchwała Nr 25/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
10 września 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 150,65 kB)

Uchwała Nr 26/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
10 września 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 150,09 kB)

Uchwała Nr 27/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
15 września 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 149,04 kB)

Uchwała Nr 28/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
15 września 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 149,33 kB)

Uchwała Nr 29/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
10 września 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 148,88 kB)


Uchwała Nr 30/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
2 października 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 411,44 kB)


Uchwała Nr 31/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
1 października 2008r.
(wraz z załącznikiem)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 218,15 kB)


Uchwała Nr 32/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
25 września 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 150,96 kB)


Uchwała Nr 33/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
25 września 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 150,61 kB)


Uchwała Nr 34/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
1 października 2008r
. (wraz z załącznikiem)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 485,57 kB)


Uchwała Nr 35/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
31 października 2008r.
(wraz z załącznikiem)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 276,53 kB)

Uchwała Nr 36/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
6 listopada 2008r.
(wraz z załącznikiem)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 260,28 kB)
Uchwała Nr 37/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
15 grudnia 2008 r.
(wraz z załącznikiem)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 395,55 kB)
Uchwała Nr 38/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
15 grudnia 2008 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 150,54 kB)

Uchwała Nr 39/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
4 grudnia 2008 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 151,18 kB)
Uchwała Nr 40/2008
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
15 grudnia 2008 r.
(wraz z załącznikami)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 974,55 kB)
Uchwała Nr 41/2009
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
14 stycznia 2009 r.
(wraz z załącznikiem)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 222,53 kB)
Uchwała Nr 43/2009
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z dnia
28 stycznia 2009 r.
(wraz z załącznikami)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 321,6 kB)
Uchwała Nr 44/2009
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a lata 2007-2013
z dnia
28 stycznia 2009 r.
(wraz z załącznikiem)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 512,66 kB)
Uchwała Nr 45/2009
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z dnia
28 stycznia 2009 r.
(wraz z załącznikiem)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 174,92 kB)
Uchwała Nr 46/2009
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z dnia
16 lutego 2009 r.
(wraz z załącznikami)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 526,36 kB)
Uchwała Nr 47/2009
Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
25 lutego 2009 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 556,17 kB)
Załącznik do uchwały Nr 47/2009 z dnia 25 lutego 2009
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 768,06 kB)
Protokoły z posiedzeń Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Protokół
z posiedzenia Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniach
30-31.01.2008 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,26 MB)

Protokół
z posiedzenia Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniu
19.03.2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 140,44 kB)

Protokół
z posiedzenia Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniach
8-9 maja 2008r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 185,25 kB)
Protokół
z posiedzenia Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniach
24 – 25 lipca 2008 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 173,41 kB)
Notatka ze spotkania roboczego Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniu 26 września 2008 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 759,23 kB)
Protokół
z posiedzenia Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w dniu
28 stycznia 2009 r.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 142,22 kB)