Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzór wniosku Beneficjenta o zaliczkę
środa, 12 maja 2010 r.

Wzor-wniosku-Beneficjenta-o-zaliczke_640x380.jpg

Wzór wniosku Beneficjenta o zaliczkę w ramach działań:

121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”,

123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”,

311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,

421 „Wdrażanie projektów współpracy”,

431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”,

objętych PROW na lata 2007-2013

Wzory

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wzór wniosku Beneficjenta o zaliczkę (.pdf 143,06 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wzór wniosku Beneficjenta o zaliczkę (.xls 74,24 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (.pdf 243,75 kB)