Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wykaz podmiotów, którym udzielono akredytacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
piątek, 10 grudnia 2010 r.

Wykaz-podmiotow-ktorym-udzielono-akredytacji-Ministra-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi_640x380.jpg

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO DORADZANIA

w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 89, poz. 546) zawiera:

A. – Ośrodki Doradztwa Rolniczego;
B. – Wykaz Izb Rolniczych;
C. – Prywatne (rolne);
D. – Państwowe i prywatne (leśne)

Wykaz dostępny jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej MRiRW